کور / اسلامي (پاڼه 31)

اسلامي

C – اسلام

فقهي مذاهب درېيمه برخه

امين الله ازروال

تفصیل

غوصه د بنده په زړه کي د اور يوه سکروټه ده ١٣ م ورځنى حديث پر له پسې لړۍ

حکمت الله کندهارى او عطاء الله محمدي

تفصیل