کور / شعر (پاڼه 130)

شعر

C – شعرونه

نسکور مخ

علي خان

تفصیل

غزل

محمدیوسف خدمتګار مزدورزوی

تفصیل

د عزيز مانيروال ښکلى غزل

عزيز مانيروال

تفصیل

زما غريب پښتانه

احسان لله پامير

تفصیل

آ، ماشومه چې يې مور په انتظار وه (ښکلى نظم)

محمد اسمعيل لاروى

تفصیل

اور اخيستى زړه

محمود نظري

تفصیل

په لر کې زه مرم، په بر کې زه مرم

رووفي

تفصیل

اې زما خوار وطنه

محيب رحمت

تفصیل