کور / #PTM (پاڼه 9)

#PTM

د لر او بر ولسونو سره ظلمونه

قامي تحريکونه او پښتون پرلت

وړانګه لوڼۍ پردې پښتنه خاوره …

تفصیل