کور / کره کتنه (پاڼه 20)

کره کتنه

C —- نقد او کره کتنه

ورورولې یا وروروژنه ؟

حشمت الله عمرخېل - جرمني

تفصیل

((ولسمشر)) نه ولسمشر

مجاهد ((پښتون))

تفصیل