کور / صدیق الله پوپل کندهار (پاڼه 72)

صدیق الله پوپل کندهار