کور / سياسي (پاڼه 310)

سياسي

B2 سياسي ليکني

د افغانستان وروستى حال

زمرى

تفصیل

THE USA SHOULD BE BLAMED FOR ALL THESE MASS

By: Qaribur Rahman Saeed

تفصیل

په نامه ټولټاکني او که دسياسي حل ريښتينه لاره !

انجنير سيد عبدالقادر ۲۷ اپريل ۲۰۰۹

تفصیل

ملي غورځنګ او د هيوا د د ژغورني تاريخي رسالت

محمد هارون خپل - انګلستان

تفصیل

د صلاحيتونو جنګ

انديال ـ كوټه

تفصیل