کور / شعر (پاڼه 389)

شعر

C – شعرونه

زور واکي

لطف الله مشعل

تفصیل

د افغانستان ملي سرود

عبدالباري جهاني

تفصیل